ΚΟΝΤΕΡ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΝΤΕΡ


Όλα τα ηλεκτρονικά κοντέρ παθαίνουν ζημιές στην λειτουργία τους είτε με τις λάθος ενδείξεις στους δείκτες βενζίνης, θερμοκρασίας, οδομέτρου, στροφόμετρου immobilizer, κλπ.  Πολλές φορές το display μας δείχνει μισά ή και καθόλου τα γράμματα.
 
Η επισκευή των ηλεκτρονικών κοντέρ από οποιαδήποτε βλάβη είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με την πολυετή μας εμπειρία και με την γκάμα των ηλεκτρονικών ανταλλακτικών που διαθέτουμε.
Ο προγραμματισμός και η επισκευή τους σε όλα τα σημεία είναι δυνατόν να γίνει με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.
 
ΣΥΧΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ:
 
  • Το κοντέρ είναι εκτός λειτουργίας ή είναι ελαττωματικό
  • Δεν υπάρχει δείκτης στροφών, ταχύτητας, θερμοκρασίας καυσίμου ή η ένδειξη είναι λανθασμένη
  • Παρατηρείται πρόβλημα στις οθόνες του καντράν

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΕΡ

Με βάση την πολυετή εμπειρία μας επισκευάζουμε και ρυθμίζουμε υπεύθυνα τα κοντέρ αναλογικά και ψηφιακά παντός τύπου

  • Επιδιορθώνουμε βλάβες που σχετίζονται με μη καταγραφή δεδομένων του χιλιομετρητή, όταν δεν δουλεύει ή τρέμει η βελόνα του κοντέρ ή των υπόλοιπων οργάνων του καντράν ή επίσης όταν δεν ανάβουν όλοι οι αριθμοί της οθόνης σε ψηφιακά κοντέρ πχ θολές ενδείξεις της οθόνης.
  • Επιδιορθώνουμε βλάβες σε αναλογικά και ψηφιακά όργανα διαφόρων ενδείξεων του πίνακα οργάνων όπως σε στροφόμετρα, όργανα ένδειξης θερμοκρασίας κινητήρα, περιβάλλοντος, σε όργανα πίεσης λαδιού και δείκτες στάθμης καυσίμου.
  • Επισκευάζουμε ηλεκτρονικά καντράν σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του immobilizer (GRΟUP VAG) κλπ.

(Σε περίπτωση αντικατάστασης του καντράν αναλαμβάνουμε την πλήρη αντικατάσταση και ρύθμισή του.)

 
ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΕΡ
 
Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών κοντέρ είναι δυνατόν να γίνει σε όλα τα σημεία που αποθηκεύονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα σε κοντέρ, εγκέφαλο και κλειδιά (βενζίνη ή πετρέλαιο) σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων.
 
 
Στην ECUEXPERTS επισκευάζουμε εγγυημένα τις βλάβες αυτές με χρήση εγγυημένων ανταλλακτικών και κατάλληλου εξοπλισμού και επισκευάζουμε κάθε βλάβη σε αναλογικά και ψηφιακά κοντέρ. 
 
***Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά γνήσια & μεταχειρισμένα για την αποκατάσταση κάθε βλάβης.***